Αυτισμός

ΑΥΤΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει όσα βλέπει, όσα ακούει και γενικά όσα αισθάνεται. Ο αυτισμός είναι ο εκπρόσωπος των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών . Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ένα φάσμα σοβαρών νευροψυχιατρικών καταστάσεων οι οποίες διαγιγνώσκονται από μικρή ηλικία . Η αιτιολογία που προκαλείται ο αυτισμός δεν είναι ακόμα γνωστός.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στον αυτισμό.

Ο λογοθεραπευτής μέσω της επιστήμης της λογοθεραπείας μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή διότι είναι ικανός να διαγνώσει κάθε είδους δυσκολία η οποία σχετίζεται με την επικοινωνία και το λόγο.

αυτισμός αιγάλεω

Ο βαθμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί με αυτισμό εξαρτάται από τη νοητική του και κοινωνική ανάπτυξη. Ορισμένα παιδιά μπορεί να έχουν αναπτύξει λόγο, αλλά να έχουν καλά αναπτυγμένο λεξιλόγιο και άλλα να μιλούν διαρκώς για κάτι που τα ενδιαφέρει. Κάθε απόπειρα θεραπείας πρέπει να ξεκινήσει με μία πλήρη αξιολόγηση των ατομικών δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού. Ως εκ τούτου ο λογοθεραπευτής πρέπει αξιολογήσει την επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα θα αξιολογήσει

  • την πραγματολογία, δηλαδή την ικανότητα του παιδιού να ξέρει τι πρέπει να πει, πώς να το πει και πότε να το πει, αλλά και το πώς να αλληλοεπιδράσει κοινωνικά με άλλους ανθρώπους.
  • Την ηχολαλία. Τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να επαναλάβουν ότι έχουν ακούσει ή να επαναλαμβάνουν άσχετα κείμενα τα οποία έχουν απομνημονεύσει.
  • Την προσωδία δηλαδή τον υψηλό τόνο φωνής που σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει με ρομποτική ομιλία.

Ακόμη κατά την λογοθεραπευτική αξιολόγηση θα αξιολογηθούν βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να προϋπάρχουν για την ανάπτυξη της γλώσσας. Ορισμένες από αυτές τις δεξιότητες είναι:

  • η συνδυαστική προσοχή η οποία έχει να κάνει με την εστίαση του βλέμματος και τη χειρονομία αναφοράς να δείχνει αυτό που επιθυμεί ή να το δίνει.
  • Η κοινωνική πρωτοβουλία, δηλαδή την δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις ,να σχολιάζει ,να τηρεί τους κανόνες συζήτησης, να μην διακόπτει την συζήτηση. Με λίγα λόγια τη δυνατότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως μέσο κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Ως εκ τούτου η λογοθεραπεία σκοπεύει στη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας. Στην περίπτωση των παιδιών που δεν έχουν αναπτύξει λόγο μέσω της λογοθεραπείας θα καλλιεργηθεί η επικοινωνία μέσω εναλλακτικών Συστημάτων επικοινωνίας.

Η συνεργασία του λογοθεραπευτή με τον εργοθεραπευτή και την οικογένεια είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού στο μέγιστο δυνατό.

η λογοθεραπεία σκοπεύει στη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας

Ο ρόλος του εργοθεραπευτή στον αυτισμό.

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με παιδιά που παρουσιάζουν αδυναμία η δυσχέρεια σε κάποιο τομέα της ανάπτυξης , (κινητικό, κοινωνικό, γνωστικό) ή μειονεκτούν στις καθημερινές δραστηριότητες (ένδυση, υπόδυση ,σίτιση ,προσωπική υγιεινή ,χρήση τουαλέτας).

Ο ρόλος του εργοθεραπευτή στον αυτισμό εστιάζεται στην αξιολόγηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο με αυτισμό και στην αποκατάσταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο μέσω των τεχνικών και των στρατηγικών των οποίων είναι εκπαιδευμένο.

Πιο συγκεκριμένα οι εργοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό να

  • βελτιώσουν την ικανότητα τους να συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες σε όλα τα περιβάλλοντα που υπάρχουν.
  • βοηθήσουν την οικογένειά του παιδιού να προσαρμόσει το περιβάλλον του σπιτιού έτσι ώστε να είναι φιλικό απέναντι στις ανάγκες του παιδιού.

Μέσω της αισθητηριακής ολοκλήρωσης μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά

  • να διαχειρίζονται καλύτερα τα ερεθίσματα που δέχονται μέσω των αισθήσεων τους και να αναπτύξουν αισθητηριακή επεξεργασία αισθητηριακή ρύθμιση και αυτορρύθμιση.
  • Να διευκολύνουν το παιχνίδι τους έτσι ώστε να είναι λειτουργικό.

Τέλος, η εργοθεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, στην πλήρη ανεξαρτησία και τη μέγιστη δυνατή απόδοση του ατόμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο λογοθεραπευτής όπως και ο εργοθεραπευτής είναι μέλη της επιστημονικής ομάδας τα οποία θα πρέπει να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ψυχολόγο, τον οποίο θα αναλάβει την οικογένεια συμβουλευτικά έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν εξ ολοκλήρου οι δυσκολίες του παιδιού.

Στο ΛΕΞΗ ΛΕΞΗ που βρίσκεται στο Αιγάλεω αξιολογούμε τις δεξιότητες του παιδιού και σας προτείνουμε το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία , προβληματισμό μη διστάσετε να μας καλέσετε. Η άρτια καταρτισμένη ομάδα του κέντρου μας θα σας ακούσει και καθοδηγήσει κατάλληλα .

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.