Αγωγή Κοινότητας

Πρόληψη – Ενημέρωση

Στα πλαίσια της έγκυρης πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα οργανώνονται τακτικές επισκέψεις και ομιλίες σε χώρους όπου σχετίζονται άμεσα με το παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα με στόχο την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση άλλων ειδικοτήτων ( όπως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ) που συνδέονται άμεσα με παιδιά, έφηβους και ενήλικες που χρήζουν λογοθεραπείας.

Για την παροχή των υπηρεσιών μας επικοινωνήστε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω  email, εκφράστε την ανάγκη σας. Εμείς θα την καταγράψουμε και θα διοργανώσουμε την ανάλογη ομιλία η συνάντηση έτσι ώστε να καλύπτεται η ανάγκη σας. Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα δίκτυο συνεργασίας και να αποκτήσουμε συμμάχους στα πλαίσια της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.