Η άρθρωση του ‘’Ρ ’’

Η άρθρωση του ‘’Ρ ’’

Ο ήχος /ρ/ εμφανίζεται τελευταίος στην ομιλία του παιδιού  γύρω στα 5, 5 με 6 έτη . Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, η προφορά του /ρ/ είναι δύσκολη . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  απαιτούνται λεπτές και δύσκολες κινήσεις (παλμικές κινήσεις) της γλώσσας για την προφορά του.  Συνήθως,  τα παιδιά αντικαθιστούν το /ρ/ με /λ/ ή το παραλείπουν τελείως. Λόγω της συχνής εμφάνισης του στην ελληνική γλώσσα, η έλλειψή του ή η αντικατάστασή του, παραμορφώνει τις λέξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανησυχούν ιδιαίτερα οι γονείς των παιδιών που παρουσιάζουν την δυσκολία αυτή.

Η δυσκολία άρθρωσης του φωνήματος /ρ/ είναι μια από τις πιο συχνές διαταραχές ομιλίας η οποία μπορεί να ξεπεραστεί  πλήρως με τη βοήθεια της λογοθεραπείας.

Κατά την λογοθεραπευτική παρέμβαση, ο λογοθεραπευτής θα  μάθει στον μαθητή να διακρίνει τον ήχο ακουστικά . Έπειτα θα  του δείξει την  σωστή τοποθέτηση των οργάνων που συμμετέχουν στην άρθρωση, ώστε να παραχθεί σωστά το /ρ/ . Αφού ο μαθητής κατακτήσει τον ήχο θα συνεχίσουν να δουλεύουν σε επίπεδο συλλαβής , λέξης , πρότασης και  τέλος σε κείμενο.

Σημαντικό είναι  από την πλευρά του λογοθεραπευτή  να αποκλειστούν  οι οργανικοί παράγοντες που εμποδίζουν την άρθρωση του /ρ/.

Το χρονικό διάστημα της θεραπείας ποικίλει , ανάλογα με το ρυθμό γενίκευσης  του φωνήματος που παρουσιάζει το κάθε παιδί στην καθημερινότητα του.

Μιχαλοπούλου Δήμητρα
Λογοθεραπεύτρια , MEd