Πρόγραμμα Cygnet

Ομάδες Γονέων – φροντιστών ατόμων με Αυτισμό

Πρόγραμμα Cygnet

 

Το πρόγραμμα  Cygnet  είναι ένα δομημένο ψυχοεκπαιδευτικό  πρόγραμμα που αποσκοπεί  στην κατανόηση βασικών δυσκολιών  του Αυτισμού  και κατ επέκταση στην εκπαίδευση και την υποστήριξη γονέων και φροντιστών ,ατόμων στο Αυτιστικό φάσμα .

Το πρόγραμμα – εκπαίδευση  είναι ομαδικό, αποτελείται από 7 συνεδρίες οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένα θέματα συζήτησης.

Συνεδρία 1η: Τι είναι αυτισμός

Συνεδρία 2η: Επικοινωνία

Συνεδρία 3η : Αισθητηριακά θέματα

Συνεδρία 4η :Κατανοώντας τη συμπεριφορά

Συνεδρία 5η :Διαχείριση συμπεριφοράς

Συνάντηση 6η : Αδέλφια

Συνεδρία 7η : Ελεύθερη συζήτηση

Η συνάντηση παρακολούθησης, follow up, γίνεται  τρεις μήνες  μετά το τέλος του προγράμματος με στόχο την ανταλλαγή  πληροφοριών  και αμοιβαία υποστήριξη. Οι διάρκεια των συνεδριών είναι δυόμιση με τρεις ώρες .

Από την παρακολούθηση του ομαδικού αυτού προγράμματος ωφελούνται  κυρίως:

  • γονείς που έχουν πάρει πρόσφατα διάγνωση για το παιδί τους
  • γονείς που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τις ανάγκες του παιδιού τους
  • φροντιστές που παρέχουν άμεση φροντίδα σε άτομα με αυτισμό

Tο πρόγραμμα Cygnet αναγνωρίζει στους γονείς ότι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα το δικό τους παιδί

 

Tο πρόγραμμα Cygnet   αναγνωρίζει στους γονείς ότι  εκείνοι  γνωρίζουν καλύτερα το   δικό τους παιδί. Στοχεύει μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, απόψεων και εμπειριών να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. Αξιολογεί την προϋπάρχουσα γνώση του γονέα και  την οικοδομεί  προσφέροντας συμβουλές για την  διαχείριση της συμπεριφοράς και πρακτικές εφαρμογές ποικίλων μορφών μάθησης, έτσι ώστε ο γονέας να είναι ικανός να αναπτύξει ένα κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον για το παιδί του. Ωστόσο σημαντικό είναι ότι κατά την διάρκεια του προγράμματος Cygnet οι γονείς να νοιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τις ανησυχίες τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.