Γιατί η δυσλεξία αντιμετωπίζεται μέσω της λογοθεραπείας

Γιατί η δυσλεξία αντιμετωπίζεται μέσω της λογοθεραπείας

Η δυσλεξία είναι η μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που  επηρεάζει την ικανότητα της ανάγνωσης. Οι περισσότεροι ορισμοί αναφέρουν σαν κοινό χαρακτηριστικό της δυσλεξίας  τη δυσκολία στην γραφή. Η Δυσλεξία δεν σχετίζεται με το χαμηλό νοητικό δυναμικό αλλά συνδέεται με άλλες διαταραχές λόγου. Υπολογίζεται ότι εμφανίζεται σε ποσοστό πάνω από 10% του πληθυσμού παγκοσμίως.

Τα πιο κοινά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη δυσλεξία είναι τα εξής :

  • Δυσκολία στην ανάπτυξης της φωνολογικής ενημερότητας και φωνολογικής επεξεργασίας π.χ παραλείπουν, προσθέτουν η αντιμεταθέτουν γράμματα  πάρκο -πάκο , πορσθέτουν αντί για προσθέτουν.
  • Δυσκολία στην αποκωδικοποίηση άγνωστων λέξεων
  • Δυσκολία στην ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων
  • Δυσκολία στην ανάγνωση κειμένου.
  • Παραλείπουν μικρές λέξεις κατά την ανάγνωσης κειμένου όπως αντωνυμία και άρθρα .
  • Έλλειψη ρέουσας ανάγνωσης
  • Δυσκολία στην εκμάθηση της ορθογραφίας.
  • Δυσκολία στην εύρεση λέξεων και γρήγορη ονομασία.
  • Δυσκολία στο γραπτό λόγο

Παράλειψη φωνηέντων στις λέξεις (μεγλος αντί για μεγάλος), μικρές προτάσεις, κολλημένες λέξεις χωρίς κενά ανάμεσα τους, δυσκολία στην σύνθεση παραγράφων, αντικατάσταση λέξεων με συνώνυμες ή σημασιολογικά παρόμοιες , ορθογραφικά λάθη

  • Δυσκολία στην κατανόηση της ανάγνωσης

Το περιορισμένο λεξιλόγιο, η κακή φωνολογική επίγνωση, η μη ρέουσα ανάγνωση και τα προβλήματα κατανόησης γίνονται εμφανή  στην  σχολική ηλικία. Με την πάροδο των σχολικών χρόνων και την αύξηση των σχολικών απαιτήσεων, γίνονται όλο πιο εμφανή, οι δυσκολίες και τα ελλείμματα του μαθητή.

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των ελλειμμάτων στην ανάγνωση και την κωδικοποίηση μπορεί να είναι σοβαρές. Ο αντίκτυπος της δυσλεξίας σε ένα άτομο μπορεί να οδηγήσει σε κακή αυτοεκτίμηση και περιορισμένη επίγνωση των κοινωνικών, συναισθηματικών και ακαδημαϊκών ελλειμμάτων .

Όταν η διάγνωση τα δυσλεξίας γίνει στις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού , περίπου το 80 %των παιδιών(με τη διαταραχή αυτή) μπορούν να επανέλθουν στην ομαλή σχολική εργασία.

Σημαντικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας για τη διάγνωση  και την αποκατάσταση της δυσλεξίας είναι ο λογοθεραπευτής. Διότι,  η δυσλεξία , η οποία ανήκει στην ομάδα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών,  εστιάζεται στη δυσκολία επεξεργασίας του φωνολογικού συστήματος της γλώσσας και στην κωδικοποίηση των γραμμάτων στην πρώτη σχολική ηλικία. Επίσης, τα ελλείμματα στη σημασιολογία και η αντικατάσταση λέξεων με άλλες παρόμοιας, τα ελλείμματα στη γραμματική και τη σύνταξη στον προφορικό λόγο και κατ’ επέκταση στο γραπτό λόγο  δουλεύονται μέσα από τη λογοθεραπεία .

Εάν έχετε περισσότερες απορίες γύρω από τη δυσλεξία και κατ’ επέκταση τις άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μη διστάσετε να μας καλέσετε για να σας λύσουμε τις απορίες σας.

Καλέστε μας για ένα δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα μας.

Μιχαλοπούλου Δήμητρα
Λογοθεραπεύτρια , MEd