ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία είναι η πιο συνηθισμένη μαθησιακή δυσκολία . Σύμφωνα με τον Handler, (2016), ο όρος δυσλεξία αναφέρεται σε δυσκολίες που εντοπίζονται στην ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και τον αριθμητικό υπολογισμό. Η προέλευση της , ωστόσο , δεν οφείλεται σε αιτίες όπως ο χαμηλός δείκτης νοημοσύνης, αισθητηριακές ανεπάρκειες, μειωμένη παροχή κινήτρων , φτωχά κοινωνικά περιβάλλοντα με ανεπαρκή διδασκαλίας ή περιβαλλοντικών ευκαιριών παρ’ ότι μπορεί να εκδηλώνεται και σε τέτοιες περιπτώσεις. Αντιθέτως ενοχοποιούνται ποικίλοι άλλοι παράγοντες όπως περιβαλλοντικοί, γνωσιακοί, συναισθηματικοί, γενετικοί, νευροβιολογικοί.

Η σοβαρότητα της δυσλεξίας εξαρτάται από την σημαντικότητα των δυσκολιών που εμφανίζουν οι μαθητές και διακρίνεται σε τρεις τύπους (οπτική , ακουστική και μεικτή). Η συχνότητα της διαφέρει από χώρα σε χώρα με πιο συχνή εμφάνιση στα αγόρια. Οι Arnett et al, (2017) πραγματοποίησαν την πιο πρόσφατη μελέτη η οποία υποστηρίζει ότι η εμφάνιση της στα αγόρια οφείλεται κατά κύριο λόγο σε γνωστικό παράγοντα, πιο συγκεκριμένα στη ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων/πληροφοριών και όχι τόσο σε αυτή κάθε αυτή την εκδήλωση της διαταραχής. Σημαντικό, είναι επίσης να αναφερθεί ότι η συχνότητα της δυσλεξίας εξαρτάται από της διαφάνεια της γλώσσας και από τα ποικίλα τεστ που χρησιμοποιούνται από χώρα σε χώρα.

Υπάρχουν τρεις τύποι δυσλεξίας

Η οπτική δυσλεξία είναι ευρέως γνωστή κατά την οποία παρουσιάζονται ελλείμματα στην οπτική μνήμη

 

  • Η οπτική δυσλεξία

Η οπτική δυσλεξία είναι ευρέως γνωστή κατά την οποία παρουσιάζονται ελλείμματα στην οπτική μνήμη, στην οπτική αντίληψη και οπτική διάκριση . Τα πιο συνήθη χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά με οπτική δυσλεξία είναι το θαμπό κείμενο, η καθρεπτική ανάγνωση ,η παράλειψη λέξεων και η απώλεια της σειράς του κειμένου.

Σε αυτή τη μορφή δυσλεξίας τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολία αυτοματοποιημένη αναγνώριση και μετουσίωση των γραπτών σύμβολων σε προφορικό λόγο.

  • Η ακουστική δυσλεξία

Η ακουστική δυσλεξία εμφανίζει τα παρακάτω συμπτώματα, δυσκολία στη διάκριση ήχων, στη μίξη-σύνθεση ήχων, στην κατονομασία προσώπων, πραγμάτων, καταστάσεων, στην απομνημόνευση πληροφοριακών στοιχείων που προσλαμβάνει μέσω της ακουστικής διόδου επικοινωνίας τηρώντας τη σωστή διάταξη και σειρά εμφάνισής τους, κ.τ.λ. Η ακοή των παιδιών είναι φυσιολογική.

  • Η μεικτή δυσλεξία

Στην μεικτή δυσλεξία παρουσιάζονται χαρακτηριστικά και από τις δυο παραπάνω μορφές.

Η δυσλεξία μπορεί να διακρίνεται και σε Επίκτητη και Εξελικτική

Με τον όρο επίκτητη δυσλεξία αναφερόμαστε σε άτομα που κατέκτησαν τον μηχανισμό της ανάγνωσης και της γραφής αλλά εξαιτίας εγκεφαλικών βλαβών παρουσιάζουν δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου.

Εξελικτική δυσλεξία χαρακτηρίζεται από ακουστικά ή και οπτικά ελλείμματα και ακολουθεί το άτομο από τη γέννηση του . Η εξελικτική δυσλεξία είναι κληρονομική.

Εξελικτική δυσλεξία χαρακτηρίζεται από ακουστικά ή και οπτικά ελλείμματα

Στο Λέξη Λέξη που εδρεύει στο Αιγάλεω πραγματοποιούμε την αξιολόγηση και έπειτα σχεδιάζουμε το θεραπευτικό πρόγραμμα με βάση :

  • την προσωπικότητα του παιδιού
  • τα ενδιαφέροντα του – τα κίνητρα
  • το μαθησιακό στυλ που του ταιριάζει.

Στοχεύουμε στην

  • ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
  • αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολίων π.χ γραφή , ανάγνωσης , γραπτός λόγος , μαθηματικά
  • ανάδειξη των δυνατοτήτων του παιδιού

Χρησιμοποιούμε την πολυαισθητηριακή μέθοδο, οπτικοακουστικά μέσα, απλοποιούμε -εξατομικεύουμε το σχολικό υλικό όπου και όταν χρειάζεται .

Συνάπτουμε συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο . Μέσα σε ένα φιλικό κλίμα αποδεχόμαστε κάθε παιδί και το πλαισιώνουμε έτσι ώστε να αναδείξει το μέγιστο των δυνατοτήτων του .

Για οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας .

Διαβάστε επίσης:

Γιατί η δυσλεξία αντιμετωπίζεται μέσω της λογοθεραπείας