Ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα

Το ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα ασχολείται με την  έγκυρη ανίχνευση , διάγνωση  και αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης που αντιμετωπίζει ο μαθητής κατά την σχολική του ζωή.

Πιο συγκεκριμένα το μαθησιακό πρόγραμμα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών . Σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες αναφερόμαστε  σε σοβαρές δυσκολίες που συναντά ο μαθητής, κατά την προσπάθεια που καταβάλλει στα σχολικά  χρόνια , να κατακτήσει  γνωστικές δεξιότητες στους τομείς της ανάγνωσης , της γραφής και των μαθηματικών. Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται και σε μαθητές με υψηλή νοημοσύνη.

Στην υποκατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών εντάσσονται η

  • η Δυσλεξία
  • η Δυσορθογραφία
  • η Δυσαριθμησία
  • η Δυσγραφία

Για  τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών απαιτείται η είσοδος του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο στα πλαίσια της έγκυρης ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών αξιολογούμε  τομείς στους  οποίους η καθυστερημένη ανάπτυξη  πιθανών να σηματοδοτεί την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών.

Κατά την οργάνωση του θεραπευτικού προγράμματος ο θεραπευτής οργανώνει το θεραπευτικό πρόγραμμα και επιλέγει το κατάλληλο θεραπευτικό υλικό . Οι στόχοι που θέτει είναι ατομικοί και στοχεύουν στην κάλυψη των κενών βασικών δεξιοτήτων γραφής ανάγνωσης και επεξεργασίας γραπτού λόγου . Σημαντική είναι και η ψυχολογική υποστήριξη για την διατήρηση της αυτοπεποίθησης σε υψηλό επίπεδο  και την αποφυγή του συναισθήματος της σχολικής αποτυχίας.

Ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα

Επιλέγοντας   μας να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας θα ακολουθήσουμε τα εξής βήματα

Βήμα 1ο  Αξιολόγηση από εξειδικευμένο θεραπευτή στις μαθησιακές δυσκολίες μέσω σταθμισμένων εργαλείων.

Βήμα 2ο  Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Βήμα 3ο Παρέμβαση

Βήμα 4ο  Αφού περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα  που θα δουλέψουμε μαζί σας  θα σας ζητήσουμε άδεια επικοινωνίας με τη δασκάλα-ο  του παιδιού. Στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης   η συνεργασία με το σχολείο κι την οικογένεια είναι απαραίτητη.

Μην ξεχνάτε  , στο χώρο αυτό η θεραπεία οργανώνεται με βάση   την πολυαισθητηριακή μέθοδο,  τα μαθήματα του σχολείου  απλοποιούνται  και το σημαντικότερο , το παιδί  μαθαίνει τον τρόπο που του ταιριάζει ,ώστε να κατακτά τις γνώσεις πιο εύκολα.

το παιδί  μαθαίνει τον τρόπο που του ταιριάζει ,ώστε να κατακτά τις γνώσεις πιο εύκολα

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.