Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης τραυλισμού

Τα παρακάτω ερωτήματα εμφανίζονται με σειρά που μαρτυρά την ύπαρξη τραυλισμού .Εάν απαντάτε καταφατικά στις παρακάτω ερωτήσεις εκτός από την 1 τότε πιθανών το παιδί σας να παρουσιάζει τραυλισμό και να πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή.

 

1. Παρατηρείτε ότι το παιδί κατά την ομιλία του επαναλαμβάνει φθόγγους και όχι ολόκληρες λέξεις η φράσεις ; π.χ. ¨μ-μ-μ- μήλο¨

Ναι – Όχι

2. Έχετε ακούσει το παιδί σας να επαναλαμβάνει φθόγγους περισσότερες από μια φορά, ανά 8 ή 10 προτάσεις ;

Ναι – Όχι

3. Ακούτε το παιδί σας να επαναλαμβάνει του φθόγγους περισσότερο από δύο φορές . Ακούτε ΄΄μ-μ-μ- μ-μήλο΄΄ ή ‘’μ-μ- μήλο’’;

Ναι – Όχι

4. Το παιδί σας δείχνει αμηχανία ή απογοήτευση κατά την εμφάνιση των δυσκολιών του στην ομιλία του;

Ναι – Όχι

5. Η ομιλία του παιδιού είναι έτσι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του ενός έτους;

Ναι – Όχι

6. Παρατηρήσατε το παιδί σας να υψώνει τον τόνο της φωνής του , να εμφανίζει έντασης στους μύες του προσώπου ή να αποφεύγει τη βλεμματική επαφή κατά τη προσπάθεια του να μιλήσει;

Ναι – Όχι

7. Παρατηρείσατε, εάν κατά την έναρξη της ομιλίας, προσθέτει επιπλέον λέξεις ή ήχους π.χ ‘’ε,ε,ε΄΄ ή ΄΄άαα΄΄;

Ναι – Όχι

8. Το παιδί σας «κολλάει» κάποιες φορές, με αποτέλεσμα στην προσπάθεια του για ομιλία να μην βγαίνει κανένας ήχος;

Ναι – Όχι

9. Παρατηρήσατε εάν το παιδί σας στην προσπάθεια του να βγάλεις όλους τους ήχους χρησιμοποιεί κινήσεις του σώματος;

Ναι – Όχι

10. Πιστεύετε ότι το παιδί σας παραιτείται την προσπάθεια για ομιλία, αποφεύγει η αντικαθιστά λέξεις προκειμένου να μην τραυλίσει;

Ναι –  Όχι