Ερωτηματολόγιο Ελέγχου επικοινωνίας

Το παρόν ερωτηματολόγιο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν δυσκολίες που εμφανίζει το παιδί σας στη νηπιακή ηλικία (18 μηνών -3 ετών )

 

1. Αρέσει στο παιδί σας να το κάνετε κούνια ή να το κουνάτε στα πόδια σας;

Ναι – Όχι

2. Δείχνει το παιδί σας ενδιαφέρον στα άλλα παιδιά;

Ναι – Όχι

3. Το παιδί σας σκαρφαλώνει πάνω σε σκάλες, έπιπλα;

Ναι – Όχι

4. Αρέσει στο παιδί σας να παίζει «κου κου τσα» ή κρυφτό;

Ναι – Όχι

5. Το παιδί σας ζητήσει αυτό που επιθυμεί δείχνοντας;

Ναι – Όχι

6. Παίζει συμβολικά το παιδί σας με τα παιχνίδια του π.χ κάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο , φροντίζει μωρό;

Ναι – Όχι

7. Σας φέρνει αντικείμενα για να σας δείξει ;

Ναι – Όχι

8. Αρέσει στο παιδί σας να παίζει με μικρά παιχνίδια π.χ τουβλάκια , αυτοκινητάκια;

Ναι – Όχι