Τι είναι η καθυστέρησης ομιλίας;

Τι είναι η καθυστέρησης ομιλίας;

Η ανάπτυξη της ομιλίας ξεκινάει από πολύ νωρίς  με  τα βαβίσματα. Τα βαβίσματα προοδευτικά γίνονται λέξεις .  Στην καθυστέρηση της ομιλίας το παιδί δεν ακολουθεί αυτή την εξελικτική πορεία στην ομιλία. Μια μικρή καθυστερημένη εξέλιξη της ομιλίας δεν σηματοδοτεί απαραίτητα κάποια σοβαρή δυσκολία.

Τα πρώτα σημάδια καθυστέρησης ομιλίας μπορούν να παρατηρηθούν από το γονέα και το δάσκαλο. Εάν  τους δυο πρώτους μήνες το βρέφος  δεν  παράγει άναρθρες κραυγές ίσως είναι ένα σημάδι που προμηνύει την καθυστέρηση της ομιλίας  . Άλλα σημάδια που φανερώνουν πιθανή ύπαρξη  καθυστέρησης της ομιλίας  είναι εάν το παιδί στην ηλικία:

 • των 18 μηνών δε λέει απλές δισύλλαβες λέξεις όπως μαμά , μπαμπά.
 • στα 2 έτη  δεν χρησιμοποιεί τουλάχιστον 25 λέξεις .
 • στα 2 ½ έτη δεν συνδέει δυο λέξεις μαζί, ή δεν συνδυάζει ουσιαστικό και ρήμα
 • στα 3 έτη δεν χρησιμοποιεί τουλάχιστον 200 λέξεις, δεν ονομάζει τα αντικείμενα με το όνομα τους, δεν το κατανοείς εάν απομακρυνθείς από κοντά του
 • πάνω από 4 έτη εάν δεν χρησιμοποιεί λέξεις που έχει μάθει

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες  που προκαλούν την καθυστέρηση ομιλίας

Oι πιθανές αιτίες που προκαλούν καθυστέρηση ομιλίας είναι:

 • Η απώλεια ακοής
 • Η έλλειψη ερεθισμάτων
 • Νευρολογικά προβλήματα
 • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
 • Γλωσσική Διαταραχή
 • Παιδική δυσπραξία
 • Νοητική καθυστέρηση

Η πρώιμη διάγνωση της καθυστέρησης της ομιλίας και η έγκαιρη παρέμβαση του λογοθεραπευτή, συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση των δυσκολιών, πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη της ομιλίας πριν την είσοδο του παιδιού στο σχολείο,  στην ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας και στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων!

Μιχαλοπούλου Δήμητρα
Λογοθεραπεύτρια , MEd