Λογοθεραπεία - Αφασία

Λογοθεραπεία – Αφασία

Η αφασία είναι μια επίκτητη διαταραχή η οποία επηρεάζει την επικοινωνία του ατόμου και οφείλεται σε βλάβη τμημάτων του εγκεφάλου  που είναι υπεύθυνα για την γλώσσα και την ομιλία. Οι πιθανές δυσκολίες που μπορούν να παρουσιάσουν τα άτομα με αφασία  είναι δυσκολία  στην ανάγνωση , τη γραφή , την σύνταξη προτάσεων , στην ανάκληση λέξεων.

Κάθε άτομο με αφασία είναι ξεχωριστό .Το γεγονός αυτό οφείλεται  στην διαφορετική περιοχή που έχει υποστεί βλάβη, την σοβαρότητα της βλάβης , την ηλικία του ατόμου  και την γενικότερη κατάσταση υγείας του ατόμου .

Τα είδη της αφασίας είναι τα παρακάτω:

  • Μη – ρέουσα αφασία
  • Ρέουσα Αφασία
  • Ολική αφασία
  • Ανομική αφασία

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από το είδος της αφασίας , την ηλικία του ατόμου, την σοβαρότητα της αφασίας  και την γενικότερη κατάσταση της υγείας του ατόμου. Η λογοθεραπεία  συνιστάται τις περισσότερες φορές για την βελτίωση της επικοινωνίας , της ομιλίας, της μνήμης , της γραφής και της ανάγνωσης . Η βελτίωση της άρθρωσης , της κατάποσης και της μάσησης. Επίσης, μέσο της λογοθεραπείας το άτομο μπορεί να εκπαιδευτεί  να χρησιμοποιεί εκφράσεις προσώπου, εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας με κάρτες και εφαρμογές που προάγουν την επικοινωνία.

H λογοθεραπεία σκοπεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του ατόμου στο μέγιστο δυνατό!

 

Μιχαλοπούλου Δήμητρα
Λογοθεραπεύτρια , MEd