Η λογοθεραπεία στην αποκατάσταση του εγκεφαλικού

Η λογοθεραπεία στην αποκατάσταση του εγκεφαλικού

Ο λογοθεραπευτής είναι μέλος της διεπιστημονικής ομάδας και ο κατάλληλος ειδικός, για να σας βοηθήσει να επανέλθει η  επικοινωνία  και η  κατάποση μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η σοβαρότητα των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε θα καθοδηγήσουν την θεραπεία και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει ο λογοθεραπευτής.

Όταν υπάρχουν δυσκολίες επικοινωνίας η λογοθεραπεία στοχεύει στην ανάπτυξη της ομιλίας ,  και της κατανόησης. Στη περίπτωση που η ομιλία έχει υποστεί σοβαρή βλάβη τότε μέσω της λογοθεραπείας τα άτομα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός στόχος για τον λογοθεραπευτή είναι η αύξηση της αυτοπεποίθησης,  τα άτομα  που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ωφελούνται όταν νοιώθουν  ικανά  να συμμετέχουν στη συζήτηση και  μπορούν να κάνουν ότι επιθυμούν.

Η διάρκεια της λογοθεραπείας ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη λογοθεραπεία εξαρτάται από τα συμπτώματα , την ηλικία του ατόμου, τα ενδιαφέροντα του , τον τρόπο ζωής του και το μορφωτικό επίπεδο .

Σημαντικό είναι το άτομο που έχει υποστεί εγκεφαλικό  να εξασκείται διαρκώς  για να  αναδειχθούν οι δεξιότητες του στο μέγιστο δυνατό . Στην εξάσκηση του ατόμου με εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να συμβάλει και το οικογενειακό περιβάλλον . Η  δημιουργία υποστηρικτικού οικογενειακού  κλίματος θα ενισχύσει το άτομο που έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο να ξανά διδάξει τον εαυτό  του και να  καλλιεργήσει εκ νέου τις δεξιότητες που έχασε!

 

Μιχαλοπούλου Δήμητρα
Λογοθεραπεύτρια , MEd