Τα οφέλη της έγκαιρης και έγκυρης αξιολόγησης

Περιμένετε να δείτε αν το παιδί σας θα ξεπεράσει τις δυσκολίες που στην αντιμετωπίζει στην ανάπτυξης της ομιλίας και της γλώσσας;

Σύμφωνα με τα επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα η προσέγγιση που θα περιμένετε να δείτε αν  το παιδί σας ξεπεράσει την καθυστέρηση ομιλίας που παρουσιάζει, ή οποιαδήποτε άλλη  δυσκολία που αντιμετωπίζει στην ανάπτυξη της ομιλίας και της γλώσσας, μεγαλώνοντας,  έχει καταρριφθεί.

Τα αποτελέσματα των παγκόσμιων ερευνών αποδεικνύουν ότι  πραγματοποιώντας μια έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση στην βρεφική ή στην παιδική ηλικία  οδηγεί το παιδί σε αποτελεσματικότερη παρέμβαση.

Το 5-8% των παιδιών προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη της, ομιλίας.

Το 7%των παιδιών εμφανίζουν προβλήματα ομιλίας , γλώσσας.

Το 3% των παιδιών παρουσιάζουν δευτερογενή  προβλήματα λόγου, γλώσσας και επικοινωνίας που προέρχονται άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.

Επομένως πραγματοποιώντας έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση μπορείτε να

-Εντοπίσετε τις υπάρχουσες δυσκολίες

-Να τις αντιμετώπισε εγκαίρως , έτσι ώστε το κατακτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται και το παιδί να ενταχθεί ομαλά στην σχολική εργασία .

-Να παρεμποδίσετε την εκδήλωση δευτερογενών συμπεριφοριστικών  χαρακτηριστικών.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.