Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων- Εξωτερικά προγράμματα

Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη θεραπεία των παιδιών και των εφήβων. Η έλλειψη των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι εμφανή στην καθημερινή ζωή τους.

Μπορεί να προκαλέσει εμφανής δυσκολίες στη συμπεριφορά, στην σχολική επίδοση, στο χρόνο συγκέντρωσης, στη δημιουργία διαπροσωπικών και φιλικών σχέσεων και συναισθηματικές διαταραχές. Η απουσία τους μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες ακόμα και στην ενήλικη ζωής τους.

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων επωφελούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ,νευρολογικές διαταραχές, αισθητηριακές δυσκολίες, παιδιά με σύνδρoμο Asperger, με αυτισμό και με συναισθηματικές δυσκολίες.

Οι ομάδες αποτελούνται από 3-5 παιδιά και η συνεδρία διαρκεί 60’. Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν στην ομάδα πραγματοποιείται με βάση κριτηρίων όπως η ηλικία, το κοινωνικό και το γνωστικό επίπεδο.

Αρχικά το πρόγραμμα θα είναι δομημένο και θα πραγματοποιείται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον για το παιδί , όπου θα αναπτυχθεί το αίσθημα της ασφαλείας και της εμπιστοσύνης στην ομάδα.

Σε ένα προστατευμένο περιβάλλον για το παιδί θα αναπτυχθεί το αίσθημα της ασφαλείας και της εμπιστοσύνης στην ομάδα

 

Σε κάθε συνεδρία τα μέλη της ομάδας θα διαπραγματεύονται μια δεξιότητα. Το παιχνίδι ρόλων, η μίμηση, η χρήση μοντέλου, η δημιουργία κοινωνικών ιστοριών και εικονογραφημένων ιστοριών (comic strip conversation) αποτελούν τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής.

Όταν τα μέλη της ομάδας κατακτήσουν τις δεξιότητες ο θεραπευτής μπορεί να οργανώσει εξωτερικά προγράμματα (βόλτα στην αγορά, παρακολούθηση παράστασης στο θέατρο, βόλτα στο λούνα παρκ) ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας να εμπλακούν με άλλα μέλη της κοινότητας με σκοπό να καλλιεργήσουν τις νέες δεξιότητες στην ευρύτερη κοινότητα. Το αίσθημα της εξερεύνησης που γεννιέται στο παιδί κατά την ένταξη του στο φυσικό περιβάλλον του δίνει  κίνητρο  να αναδείξει όλες τους τις δεξιότητες και να μετατρέψει την συμπεριφορά του, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο.

Όταν τα μέλη της ομάδας κατακτήσουν τις δεξιότητες ο θεραπευτής μπορεί να οργανώσει εξωτερικά προγράμματα

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.