Ομάδες προετοιμασίας για πρωτάκια

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου ετοιμάζονται να περάσουn την πόρτα του μεγάλου σχολείου.
Με στόχο την προετοιμασία των παιδιών του νηπιαγωγείου για την ομαλή είσοδο στην Α΄ δημοτικού δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα στο οποίο τα παιδιά εκπαιδεύονται :

  • Στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας, μια δεξιότητα που είναι απαραίτητη στην ανάγνωση και τη γραφή.
  • Στην πρώτη γραφή και ανάγνωση.
  • Στην ανάπτυξη προφορικού λόγου.
  • Στην κατανόηση και την εκμάθηση προμαθηματικών και βασικών μαθηματικών εννοιών.
  • Στην κατανόηση και στη τήρηση των κανόνων της τάξης.
  • Την κοινωνικοποίηση.
  • Την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και στην διατήρηση της προσοχής.

Ομάδες προετοιμασίας για πρωτάκια

Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί ως μέσo εκπαίδευσης το παιχνίδι, τις κάρτες, το αισθητηριακό υλικό (άμμο, πλαστελίνη), τα παραμύθια έτσι ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο το κίνητρο και το ενδιαφέρον των μελών της ομάδας. Με την χρήση της πολυαισθητηριακής μεθόδου καλύπτονται οι ανάγκες όλων των παιδιών και προσαρμόζουμε τη διαδικασία μάθησης έτσι ώστε να είναι φιλικά προσκείμενη στα παιδιά. Διευρύνουμε την προϋπάρχουσα γνώση έτσι ώστε να τεθούν γερές βάσεις για να οικοδομηθεί οι νέα γνώση.

Η ομάδα αποτελείται από 3-5 άτομα. Η συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά. Βασική αρχή της ο σεβασμός στο ρυθμό μάθησης και στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μέλους της. Πριν την είσοδο του παιδιού στην ομάδα πραγματοποιείται διερεύνηση του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται έτσι ώστε να ενταχθεί στην κατάλληλη ομάδα .Στην πιθανή ύπαρξη δυσκολιών στο γραφοκινητικό τομέα διατηρείται συνεργασία με εργοθεραπευτή.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.