Συμβάσεις με ταμεία

Για την εξόφληση της δαπάνης από το ταμείο σας χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Αρχικά ,χρειάζεται  να καλέσετε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και να κλείσετε ένα ραντεβού  με παιδίατρο-αναπτυξιολόγο ή παιδονευρολόγο ή παιδοψυχίατρο για να πραγματοποιήσει την διαγνωστική αξιολόγηση.  Στην περίπτωση που χρειάζεται η ένταξη του παιδιού σε θεραπευτικό πρόγραμμα – παρέμβαση θα σας δοθεί   γραπτή γνωμάτευση στην οποία και θα αναγράφονται οι αναγκαίες θεραπείες.

Βήμα 2 . Απευθυνθείτε σε  ελεγκτή γιατρό για να σφραγιστεί η γνωμάτευση.

Βήμα 3.Προσκομίζεται σε εμάς τη γνωμάτευση. Ανάλογα με αυτήν στο τέλος του μήνα,  μαζί με την πληρωμή των θεραπευτικών συνεδριών σας προσκομίζουμε την απόδειξη και τα υπόλοιπα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα.

Βήμα 4. Τέλος, προσκομίζεται την απόδειξη μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα στον ΕΟΠΠΥ. Έπειτα σας πιστώνει τα χρήματα στον τραπεζικό  σας λογαριασμό.

 

Παραμένουμε στη διάθεση για οποιαδήποτε πληροφορία  ή διευκρίνηση χρειαστείτε.