Συμβουλευτική γονέων

 Τι είναι; Πότε μπορεί να φανεί χρήσιμη;

 

Η συμβουλευτική γονέων  είναι μια από τις υπηρεσίες που παρέχεται στο κέντρο μας με σκοπό να υποστηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τους γονείς στον γονικός τους ρόλο. Κατά τη συνεργασία των γονέων με την ψυχολόγο δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης ,αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού μέσω της οποίας  λαμβάνουν καθοδήγηση και βοήθεια για το μεγάλωμα των παιδιών τους.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της συμβουλευτικής γονέων η ψυχολόγος βοηθάει τους γονείς

  • να ενημερωθούν για το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού ώστε να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την συμπεριφορά του  τις ανάγκες τους, τον τρόπο επικοινωνίας του
  • να βρουν τις καλύτερες λύσεις για όσα τους δυσκολεύουν
  • να θέσουν γερά θεμέλια στη σχέση με τα παιδιά τους βασιζόμενη στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη
  • να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν τυχών δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους σε διάφορα επίπεδα π.χ συμπεριφορά ,κοινωνικότητα
  • να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν την επικοινωνίας τους με το παιδί έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν τα συναισθήματα
  • να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την συναισθηματική νοημοσύνη, ψυχική ανθεκτικότητα , αλλά και συνεργατικό πνεύμα.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε όλους τους γονείς που επιθυμούν  να  ενδυναμώσουν τον γονικό του ρόλο και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα σε σχέση με το παιδί.

«Είναι εύκολο να γίνεις γονιός, αλλά είναι δύσκολο να είσαι γονιός» Βίλχελμ Μπους.

Στο κέντρο μας, η συνεργασία μεταξύ του ψυχολόγου και της οικογένειας καθώς και της υπόλοιπης διεπιστημονικής ομάδας, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή έκβαση του θεραπευτικού προγράμματος .

Οι συνεδρίες διαρκούν 45 λεπτά  και πραγματοποιούνται σε ατομικό επίπεδο ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες της κάθε οικογένειας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.