Αυτοματοποίηση

Το σημαντικότερο στάδιο για την επίτευξη των στόχων που οδηγεί στην ολοκλήρωση της θεραπείας με επιτυχία. Η αυτοματοποίηση απαιτεί την αλλαγή στην παλιά συνήθεια. Για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή  απαιτείται  μνήμη , αυτοέλεγχος, αποφασιστικότητα και επιμονή. Μα πάνω απ’ όλα απαιτείται η επίγνωση , να γνωρίζει ο μαθητής τι ακριβώς προσπαθεί να πετύχει. Οι …

Αυτοματοποίηση Διαβάστε Περισσότερα »