Θεραπεία κατ΄οίκον

Η λογοθεραπεία και το ειδικό παιδαγωγικό- μαθησιακό πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατ’ οίκον .Ο θεραπευτής έρχεται στο χώρο σας την προγραμματισμένη μέρα και ώρα.

Αρχικά αξιολογεί το παιδί, τον έφηβο και ενήλικα μέσω σταθμισμένων τεστ στην Ελληνική γλώσσα και οργανώνει την αποκατάσταση σύμφωνα με τις ατομικές δυσκολίες χρησιμοποιώντας τα δικά του εργαλεία.

Η αποκατάσταση γίνεται μέσω της χρήσης σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων.

Η παρέμβαση στο σπίτι  στοχεύει επιπλέον

  • στην εκπαίδευση των γονέων ή φροντιστών που ασχολούνται με το παιδί, τον έφηβο ή τον ενήλικα.
  • στην οργανώσει του χώρου, έτσι ώστε να επιτρέπει στον θεραπευμένο να χρησιμοποίει τις νέες δεξιότητες στην καθημερινότητα του και να τις αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό .

Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 45 λεπτά .

Θεραπεία κατ΄οίκον

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.