Στάδια ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας

0- 5 μηνών

 • Γελά , κλαίει
 • Παράγει διάφορους ήχους ( κυρίως φωνήεντα )
 • Το μωρό αντιδράει στους ήχους , εντοπίζει και στρέφει το κεφάλι του στην πηγή τους
 • Διακρίνει τους ήχους
 • Εστιάζει στον ομιλητή
 • Διαφοροποιεί το κλάμα για να εκφράσει τις διάφορες ανάγκες
 • Επαναλαμβάνει συχνά τον ίδιο ήχο
6-11 μηνών

 • Αντιλαμβάνεται απλές οδηγίες
 • Λέει ” μαμά” και “μπαμπά “
 • Ανταποκρίνεται στο άκουσμα του ονόματος  του
 • Κατανοεί την άρνηση  ( ναι ) και την κατάφαση ( όχι )
 • Παράγει ήχους που μοιάζουν με λέξεις
 • Αρχίζει να μιμείται ήχους από το περιβάλλον του
 • Χρησιμοποιεί πολλούς και διαφορετικούς ήχους
 • Συνδυάζει ήχους για να σχηματίσει συλλαβές
 • Επικοινωνεί μη λεκτικά χρησιμοποιώντας χειρονομίες
12- 17 μηνών

 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί λέξεις ( 2-3)
 • Ονομάζει οικεία αντικείμενα και πρόσωπα
 • Λέει το όνομα του
 • Αντιλαμβάνεται προτάσεις και  εκτελεί σύνθετες οδηγίες
 • Κουνάει το χέρι για να χαιρετήσει
 • Επαναλαμβάνει λέξεις
 • Κάνει ερωτήσεις με δυο λέξεις μαζί
 • Αρχίζει να βάζει 2 λέξεις μαζί
 • Διαφοροποιεί τους ήχους που παράγει σε διαδοχικές συλλαβές
 • Αναπτύσσει πρωτοβουλία έναρξης παιχνιδιού
18-23 μηνών

 • Δείχνει τα μέρη του σώματος  του
 • Κατανοεί ρήματα
 • Το παθητικό του λεξιλόγιο είναι τουλάχιστον 10 λέξεων και το χρησιμοποιεί αυθόρμητα
 • Κατονομάζει ορισμένα αντικείμενα
 • Χρησιμοποιεί την προσωπική αντωνυμία
24 – 35 μηνών

 • Χρησιμοποιεί 20-50 λέξεις ( 2 χρονών)
 • Λέει προτάσεις με 4 – 5 λέξεις
 • Κάνει ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί ρήματα , γενική κτητική , πληθυντικό και προθέσεις
 • Καταλαβαίνει απλές ερωτήσεις , απλές ιστορίες
 • Ακούει ιστορίες από βιβλία με εικόνες
 • Φτιάχνει προτάσεις με άρνηση ( π.χ όχι πάω)
 • Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί φτάνει μέχρι 300 λέξεις

Χρησιμοποιεί ερωτήσεις με “τι”, “που”, “γιατί”

Αντιλαμβάνεται χωρικές , ποσοτικές ,περιγραφικές έννοιες

Κατανοεί αρκετές αντωνυμίες

 

3-4 χρονών

 • Έχει καθαρή άρθρωση ( μερικά παιδάκια δε λένε καθαρά το ” σ” και το “ρ”
 • Η ομιλία του παιδιού σας πλησιάζει περισσότερο αυτήν των ενηλίκων σε συντακτικό και γραμματική
 • Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα
 • Μπορεί να πει μια ιστορία και να μεταφέρει ιδέες
 • Το λεξιλόγιο του ανέρχεται περίπου στις 1000 λέξεις ενώ χρησιμοποιεί μέχρι και 500λέξεις
 • Φτιάχνει προτάσεις 3-4 λέξεων και επαναλαμβάνει προτάσεις οι οποίες είναι πιο ολοκληρωμένες
 • Αντιλαμβάνεται προθέσεις
 • Τραγουδάει τραγούδια
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες “νύχτα” , “μέρα”
 • Κατανοεί αρνήσεις
 • Μιλάει για συμβάντα που δεν είναι του παρόντος
 • Συγκρίνει αντικείμενα και συμπληρώνει αναλογίες
 • Εξάγει συμπεράσματα και απαντάει σε ερωτήσεις που εισάγονται με το “πότε”

 

4-5 χρονών

 • Αναγνωρίζει βασικά σχήματα
 • Κατανοεί σύνθετες οδηγίες
 • Αντιλαμβάνεται την παθητική φωνή
 • Συγκρίνει ζώα
 • Προφέρει σωστά σχεδόν όλα τα σύμφωνα εκτός από  τα φωνήματα λ/ρ/σ
 • Ρωτάει “ποιος ” , “γιατί”
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 -5 λέξεων
 • Περιμένει τη σειρά του
 • Μετράει τουλάχιστον έως το 5
 • Περιγράφει μια διαδικασία , κατηγοριοποιεί και κατονομάζει συνειρμικά
 • Δίνει ορισμούς λέξεων
 • Μιλάει χωρίς σοβαρά γραμματικά και συντακτικά λάθη
 • Ενώνει δυο προτάσεις με το “και”
 • Χρησιμοποιεί αόριστο χρόνο
5- 6 ετών

 • Γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες ( μικρό – μεγάλο , ίδιο – διαφορετικό)
 • Αντιλαμβάνεται χρονικές  έννοιες  “σήμερα, αύριο , χθές “
 • Κατανοεί επιθετικούς προσδιορισμούς
 • Προφέρει όλα τα σύμφωνα και τα συμπλέγματα τους καθαρά
 • Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις
 • Αναπαράγει  μια ιστορία με τη  βασική της πλοκή
 • Αφηγείται μια ιστορία δίνοντας την αρχή -μέση , τέλος
 • Δημιουργεί ερωτήσεις για να αποσπάσει πληροφορίες
 • Χρησιμοποιεί 2200 λέξεις καθώς  και επίθετα
 • Χρησιμοποιεί γραμματικούς χρόνους ( μέλλοντα)
7 -11 ετών

 • Αποκτά λογική σκέψη
 • Προσθέτει και αφαιρεί ως το 5
 • Ξαναλέει μια ιστορία με οπτική στήριξη
 • Κατασκευάζει ουσιαστικά από ρήματα
 • Χρησιμοποιεί συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό
 • Χρησιμοποιεί ανώμαλους πληθυντικούς
 • Μπορεί να  προσαρμόσει τον τρόπο που μιλάει με βάση την ηλικία, το επίπεδο , τις γνώσεις , τη σχέση του με το συνομιλητή